Login
ข่าวประชาสัมพันธ์งาน

Current Articles | Archives | Search

Thursday, January 31, 2019
พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน
:: 573 Views
 


วันจันทร์ที่  17  ธันวาคม  2561  คณะกรรมการจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย  จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน  ชนะเลิศจากการประกวดสัตว์เลี้ยงในประเภทต่างๆ  ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  14  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวัลลภ  เจียรวนนท์  ประธานคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  14  เป็นประธานในพิธี    ณ  ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง  (ฟิชวิลเลจ)  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี

 

              
 
               

  • การจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 14 นี้  ได้รับพระราชทาน ถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำหรับเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดสัตว์เลี้ยง  จำนวน  15  ถ้วย  ดังนี้

1.สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน  2. สุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว  3. สุนัขพันธุ์ต่างประเทศ  4. แมวไทยพันธุ์แท้  รุ่นแมวโต  อายุ  8  เดือนขึ้นไป  5. แมวสายพันธุ์ต่างประเทศ  รุ่นแมวโต  อายุ  8  เดือนขึ้นไป  6. ปลาเงินปลาทอง  7. ปลาหมอครอสบรีด  8. นกหงส์หยก  9. นกฟินซ์ 7 สี  10. นกพิราบแข่งชนะเลิศ  11. นกพิราบแข่งคะแนนรวมยอดเยี่ยม  12.ไก่แจ้  13. ไก่พื้นเมือง  14. แพะเนื้อ  15. แพะนม

  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  สำหรับเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดสัตว์เลี้ยง  จำนวน  17  ถ้วย  ดังนี้  

1.ไก่แจ้  2.ไก่พื้นเมือง  3.ไก่ซารามอ  4.แมวพันธุ์ไทย  5.แมวพันธุ์ต่างประเทศ  6.สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน         7.สุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว  8.สุนัขพันธุ์ต่างประเทศ  9.ปลากัด  10.ปลาหางนกยูง  11.ปลาทอง  12.ปลาหมอสี  13.ปลาปอมปาดัวร์  14.นกหงส์หยก  15.นกเลฟเบิร์ด  16.นกแก้วริงเน็ค 17.นกค็อกคาเทล 

  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำหรับเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดสัตว์เลี้ยง  จำนวน  3  ถ้วย  ดังนี้  
1.นกพิราบแข่ง  ระยะ  430  กิโลเมตร  2. แพะนม  เพศเมีย  3. แพะเนื้อ  เพศเมีย

       
 
 
  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ประทานถ้วยรางวัล  สำหรับเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดสัตว์เลี้ยง  จำนวน  12  ถ้วย  ดังนี้
 
1.ปลากัด  2. ปลาหมอสายพันธุ์เดิม  3. ปลาหางนกยูง  4. ปลาปอมปาดัวร์  5. นกเลิฟเบิร์ด ( มีขอบตา )  6. นกเลิฟเบิร์ด ( ไม่มีขอบตา )  7. นกพิราบแข่ง  ระยะ  330  กิโลเมตร  8. นกพิราบแข่งประเภททีม  9. แมวไทยพันธุ์แท้  รุ่นทำหมัน  อายุ  6  เดือนขึ้นไป  10. แมวสายพันธุ์ต่างประเทศ  รุ่นทำหมัน  อายุ  ๖  เดือนขึ้นไป  11. การประชันเสียงไก่แจ้สายพันธุ์ดั้งเดิม ประเภทสีประดู่  12. การประชันเสียงไก่แจ้สายพันธุ์ดั้งเดิม ประเภทสี  แฟนซี

  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์    ประทานถ้วยรางวัล  สำหรับเป็นรางวัลชนะเลิศ   การประกวดสัตว์เลี้ยง  จำนวน  7  ถ้วย  ดังนี้   
1.นกแก้วริงเน็ค  2. นกกรีนชีค  3. ไก่สวยงาม  4. ไก่ซารามอ  5. ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย  6. ไก่แจ้   วัยรุ่น / วัยเยาว์  เพศผู้  7. ไก่แจ้วัยรุ่น / วัยเยาว์  เพศเมีย

  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ   ประทานถ้วยรางวัล สำหรับเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ระดับนักเรียน  จำนวน  3  ถ้วย  ดังนี้  
1.ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา  2. ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3. ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
      
 
 
              
 
 
              

Comments

 

 

 

 

Copyright 2006 by Thailand Grand Pet Show