Login
ข่าวประชาสัมพันธ์งาน

Current Articles | Archives | Search

Thursday, October 18, 2007
กรมปศุสัตว์ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 30 องค์กร จัดงาน “ มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 "
:: 2421 Views
 

กรมปศุสัตว์ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 30 องค์กร จัดงาน “ มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 " เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550 ระหว่างวันที่ 14 -16 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับกรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ใน พระบรมราชูปถัมภ์ กรมการสัตว์ทหารบก และภาคเอกชน ประกอบด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ โรงแรม โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ และสมาคม / ชมรมสัตว์เลี้ยงต่างๆ กว่า 30 องค์กร จัดงาน “มหกรรมสัตว์เลี้ยง แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 -16 ธันวาคม 2550 ณ สวน สามพราน โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นรองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน และนายวัลลภ เจียรวนนท์ เป็นรองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน

นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน เปิดเผยว่า “ในปีนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 เฉลิม พระเกียรติฯ ณ สวนสามพราน โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 17.00 น. นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ ในงานนี้อีกด้วย”

“ ในการจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสุนัขทรงเลี้ยง “หลานคุณทองแดง” จำนวน 3 สุนัข มาแสดงความสามารถในการเชื่อฟังคำสั่งทั้ง 3 วัน วันละ 1 สุนัข ได้แก่ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลาประมาณ 10.30 น. และ

ในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 เวลาประมาณ 15.00 น. และในปีนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสุนัขทรงเลี้ยงวังศุโขทัยมาร่วมแสดงความสามารถในงานนี้ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลาประมาณ 11.55 น. ด้วย ซึ่งคณะกรรมการต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน กล่าว

เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา ทางคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบ ไปด้วย นิทรรศการภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ อาทิ ครอบครัวคุณทองแดง และปลาสวยงาม และสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ พระโคในพระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ รวมถึงสัตว์ป่า โดยเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ภายในงานเน้นหนักกิจกรรมของสัตว์เลี้ยง 7 ประเภท อาทิ สุนัข ได้แก่ สุนัขพันธุ์ไทย ได้แก่ ไทยหลังอาน ไทยบางแก้ว และพันธุ์ต่างประเทศ ปลาสวยงาม ได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาปอมปาดัวร์ ปลาเงินปลาทอง และปลาหมอสีทุกสายพันธุ์ แมว ได้แก่ แมวพันธุ์ไทย และแมวพันธุ์ต่างประเทศ ได้แก่ แมวเปอร์เซีย ไก่ ได้แก่ ไก่แจ้ และไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) นก ได้แก่ นกกรงหัวจุก นกเลิฟเบิร์ด นกฟอพัส นกริงค์เนค นกฟินซ์เจ็ดสี นกหงส์หยก นกค็อกคาเทล และนกเขาใหญ่สวยงาม แพะ ได้แก่ แพะนม แพะเนื้อ และกระต่าย ได้แก่ กระต่ายสายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์มาตรฐาน โดยมีกิจกรรมหลักเป็นการประกวดสัตว์เลี้ยงทุกประเภทในระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการพระราชวงศ์กับการอนุรักษ์สัตว์ป่าฯ นิทรรศการสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับอนุญาตให้มีการเพาะพันธุ์ 59 ชนิด และการแสดงตัวอย่างพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงได้ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้าน กรมปศุสัตว์ จัดนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์พระราชทาน อาทิ แพะหลาวซาน แพะเบงกอล เป็ดอี้เหลียง สุกรจินหัว และสุกรเปียแตรง นิทรรศการการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สัตว์ อาทิ การแสดงพันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์ไก่เนื้อพื้นเมือง และพันธุ์ไก่พื้นเมือง นิทรรศการฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงสัตว์ปีกสำหรับเกษตรกรรายย่อย นิทรรศการโรคพิษสุนัขบ้า นิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างความสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการการพัฒนาสัตว์เลี้ยงไทย เป็นต้น

ด้าน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดนิทรรศการให้ความรู้ จัดแสดงตู้ปลาทะเลสวยงามต่างๆ ที่ทางสถาบันสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ และการให้ความรู้จากวิทยากรในเรื่องการเลี้ยงปลาทะเลที่ถูกต้อง กรมการสัตว์ทหารบก จัดกิจกรรมการแสดงของม้า และสุนัขทหารในรูปแบบของเมืองคาวบอย และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ ม้าและสุนัข การแสดงและการแข่งขันความสามารถพิเศษของสัตว์เลี้ยง และการจำหน่ายสัตว์เลี้ยงทุกชนิด รวมทั้ง อุปกรณ์ต่างๆ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัคซีนสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และของที่ระลึกงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงฯ แข่งขันตอบปัญหา และเกมส์ชิงรางวัล สำหรับนักเรียนและผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาร่วมงาน

อนึ่งงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 เฉลิมพระเกียรติฯ วัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อผลักดันเยาวชนไทยให้หันมาสนใจสัตว์เลี้ยงอย่างจริงจัง ให้สัตว์เลี้ยงเป็นสื่อกลางสร้างความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันในครอบครัว เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาวงการสัตว์เลี้ยงของไทยในทุกๆ ด้านให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล ก่อให้เกิดอาชีพการขยายพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์ สัตว์เลี้ยงเพื่อจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น และสร้างอาชีพอื่นๆ ตามมา เช่น อาหารสัตว์ ยาสัตว์ อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ตลอดจนสามารถส่งออกสัตว์เลี้ยงไทยไปต่างประเทศ อันเป็นการสร้างรายได้สู่ประเทศอีกทางหนึ่ง

งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากบริษัทเอกชนต่างๆ ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู๊ด จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท เอเต้ จำกัด

ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา มาร่วมงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 เฉลิมพระเกียรติฯ ในระหว่างวันที่ 14 -16 ธันวาคม 2550 ณ สวนสามพราน โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม โดยท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4494 / 0-2653-4444 ต่อ 3352 -3

 

Comments
sponsor

 

 

 

Copyright 2006 by Thailand Grand Pet Show