Login

คุณนิลพานร
หลานคุณทองแดง
แสดงความสามารถในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 

 “ คุณนิลพานร”   เป็นสุนัขหลวงรุ่นหลานของ คุณย่าทองแดง สุวรรณชาด  เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2547  ปัจจุบันอายุ 3  ปี 11 เดือน เป็นสุนัขเพศผู้ ลำดับที่ 2  ของครอบครัวสุนัขหลวง  “ตระกูลนิล”  มีพี่น้องจำนวน 6  สุนัข    ได้แก่  คุณนิลเอก คุณนิลพานร คุณนิลพัท คุณนิลขัน คุณนิลนนท์  คุณนิลเกษร โดยครอบครัวตระกูลนิล จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ มีขนสีดำ  และเป็นสุนัขเพศผู้ทั้งหมด

 “ คุณนิลพานร”   มีลักษณะตัวเล็กที่สุดในครอบครัวตระกูล “นิล”  ลำตัวสีดำ  รอบปากสีน้ำตาล  มีขนสีขาวคาดบริเวณคอด้านขวา  เกือบถึงด้านซ้าย  ถุงเท้าขาวสั้น 4 ข้าง  หางม้วนและหางดอกสั้น  มีนิสัยร่าเริง  ค่อนข้างหวงตัว  ชอบกระโดดลอยตัวสูงๆ มีความถนัดในการปีน  และไต่อุปกรณ์ต่างๆ เป็นอย่างดี

 แม่ ผู้ให้กำเนิดคุณนิลพานร คือ คุณหิรัญวารี สุนัขพันธุ์บาเซนจิ ซึ่งเป็นสุนัขหลวงลำดับที่ 7 ของครอบครัว “ตระกูลน้ำ”  แม่ของคุณหิรัญวารี คือ คุณทองเย็น สุนัขพันธุ์บาเซนจิ และพ่อ คือ  คุณทองอยู่ สุนัขพันธุ์บาเซนจิ คุณหิรัญวารีมีพี่น้องจำนวน 7 สุนัข ได้แก่ คุณน้ำฝน คุณน้ำชา  คุณน้ำตาล  คุณน้ำนวล  คุณน้ำฟ้า   คุณน้ำมันปาล์ม และ  คุณหิรัญวารี

พ่อ ผู้ให้กำเนิดคุณนิลพานร คือ คุณทองพลุ เป็นสุนัขหลวงลำดับที่ 5 ของครอบครัว “สุวรรณชาด” แม่ของคุณทองพลุ คือ  คุณทองแดง และพ่อ คือ คุณทองแท้ สุนัขพันธุ์บาเซนจิ  คุณทองพลุ มีพี่น้องจำนวน 9 สุนัข ได้แก่ คุณทองชมพูนุท คุณทองเอก คุณทองม้วน คุณทองทัต คุณทองพลุ คุณทองหยิบ  คุณทองหยอด  คุณทองอัฐ  และคุณทองนพคุณ

ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7  วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2550 เวลา 15.00 น. คุณนิลพานร    ได้แสดงความสามารถ  อาทิ การนั่งท้ายจักรยานแนะนำตัว  การแสดงการฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้น-ขั้นสูง และการแสดงความฉลาดน่ารัก   การแสดงความสามารถประกอบอุปกรณ์  อาทิ  การไต่ลวด  การไต่ขวด  และการวิ่งซิกแซก   การกระโดดลอดบ่วง 1   2   3  และ 4 บ่วง  ปิดการแสดง และถ่ายรูปร่วมกับเด็กๆ โดยมี พ.ต.เจนต์ศักดิ์  ไชยเกิด หัวหน้าชุดครูฝึกสุนัขหลวง  และร.ท.บุญสิงห์  คุ้มสกุล  เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแสดง

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Thailand Grand Pet Show