Login

คุณนิลเกษร
หลานคุณทองแดง
แสดงความสามารถในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7

“ คุณนิลเกษร”   เป็นสุนัขหลวงรุ่นหลานของ คุณย่าทองแดง สุวรรณชาด  เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2547  ปัจจุบันอายุ 3  ปี 11 เดือน เป็นสุนัขเพศผู้ ลำดับที่ 6  ของครอบครัวสุนัขหลวง  “ตระกูลนิล”  มีพี่น้องจำนวน  6  สุนัข ได้แก่  คุณนิลเอก คุณนิลพานร คุณนิลพัท คุณนิลขัน คุณนิลนนท์  คุณนิลเกษร โดยครอบครัวตระกูลนิล จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ มีขนสีดำ  และเป็นสุนัขเพศผู้ทั้งหมด

“ คุณนิลเกษร”   มีลักษณะสีดำ  รอบปากสีน้ำตาล  มีจุดน้ำตาลเล็กๆ ด้านบนตา  ขนสีขาวรอบคอด้านขวา  ถุงเท้ายาวที่ 2 ขาหน้า  ถุงเท้าสั้นสีน้ำตาล  2 ขาหลัง  และแต้มขาวที่หลังเท้าซ้าย  หางม้วน  หางดอกสีขาว  มีนิสัยเรียบร้อย  มีความตั้งใจในการฝึก  มีความสามารถด้านการแสดงผาดโผน

แม่ ผู้ให้กำเนิดคุณนิลเกษร  คือ คุณหิรัญวารี สุนัขพันธุ์บาเซนจิ ซึ่งเป็นสุนัขหลวงลำดับที่ 7 ของครอบครัว “ตระกูลน้ำ”  แม่ของคุณหิรัญวารี คือ คุณทองเย็น สุนัขพันธุ์บาเซนจิ และพ่อ คือ  คุณทองอยู่ สุนัขพันธุ์บาเซนจิ  คุณหิรัญวารีมีพี่น้องจำนวน 7 สุนัข ได้แก่ คุณน้ำฝน คุณน้ำชา  คุณน้ำตาล  คุณน้ำนวล  คุณน้ำฟ้า  คุณน้ำมันปาล์ม และคุณ หิรัญวารี

พ่อ ผู้ให้กำเนิดคุณนิลเกษร คือ คุณทองพลุ เป็นสุนัขหลวงลำดับที่ 5 ของครอบครัว “สุวรรณชาด” แม่ของคุณทองพลุ คือ  คุณทองแดง และพ่อ คือ คุณทองแท้ สุนัขพันธุ์บาเซนจิ  คุณทองพลุ มีพี่น้องจำนวน 9 สุนัข ได้แก่ คุณทองชมพูนุท คุณทองเอก คุณทองม้วน คุณทองทัต คุณทองพลุ คุณทองหยิบ  คุณทองหยอด  คุณทองอัฐ  และคุณทองนพคุณ

ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 เฉลิมพระเกียรติฯ  วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 เวลา    15.00 น.   คุณนิลเกษรได้แสดงความสามารถ  อาทิ การกระโดดเปิดป้ายลอยฟ้าประกอบจักรยาน  การไต่ถังลอดอุโมงค์ไฟ  และไต่ถังโหม่งลูกบอล   การกระโดดประกอบบุคคลและอุปกรณ์  การยืนบนหลังครูฝึก  การปั่นจักรยานซิกแซก  การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง  ประกอบจักรยานผาดโผน  การกระโดดปิดป้ายการแสดง และถ่ายรูปร่วมกับเด็กๆ โดยมี พ.ต.เจนต์ศักดิ์  ไชยเกิด  หัวหน้าชุดครูฝึกสุนัขหลวง  และ จ.ส.อ.บุญมี  ดอกเคน  เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแสดง

 

 

 

 

Copyright 2006 by Thailand Grand Pet Show