Login
คุณข้าวคลุกกะปิ
 
  “คุณข้าวคลุกกะปิ” พันธุ์ไทย-บาเซนจิ เพศเมีย เกิด วันที่ 14 มกราคม 2549 อายุ 9 ปี 10 เดือน ของครอบครัว คุณพ่อน้ำชา และคุณแม่ทองหยอด เป็นลำดับที่ 4 ในพี่น้องจำนวน 8 สุนัข

รูปร่างลักษณะ: ขนสั้นสีน้ำตาลดำ รอบคอขาว จมูกดำ หูตั้ง ถุงเท้าคู่หน้ายาว คู่หลังสั้น หางม้วนปลายหางขาว รูปร่างอ้วนกลม
ลักษณะนิสัย: ร่าเริง เบิกบาน เรียบร้อย
ความสามารถพิเศษ: ฝึกเชื่อฟังตามคำสั่งและแสดงความฉลาดน่ารัก วิ่งซิกแซก ไต่ลวดสลิง กระโดดลอดบ่วงไฟ
 
 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Thailand Grand Pet Show