Login
คุณวัง
 
  “คุณวัง” พันธุ์ไทย-บาเซนจิ เพศผู้ เกิด วันที่ 2 สิงหาคม 2553 อายุ 3 ปี 3 เดือน ของครอบครัว คุณแม่ข้าวคลุกกะปิ และคุณพ่อบิ๊กฟลาวเวอร์ เป็นลำดับที่ 2 ในพี่น้องจำนวน 6 สุนัข

รูปร่างลักษณะ: ขนสั้นสีน้ำตาลอ่อน จมูกดำ หูตั้ง รอบคอคาดขาวด้านซ้าย ถุงเท้าคู่หน้ายาว คู่หลังสั้น หางดอก รูปร่างผอมสูง
ลักษณะนิสัย: ร่าเริง เบิกบาน มีความเฉลียวฉลาด น่ารัก ปราดเปรียวสูง
ความสามารถพิเศษ: กระโดดเปิดป้ายแนะนำตัว ฝึกเชื่อฟังตามคำสั่งและแสดงความฉลาดน่ารัก คลาน ถอยหลัง การแสดงประกอบอุปกรณ์กับครูฝึก กระโดดลอดบ่วงสูง บ่วงกระดาษปิดทึบ บ่วงไฟ
 
 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Thailand Grand Pet Show