Login
คุณน่าน
 
  “คุณน่าน” พันธุ์ไทย-บาเซนจิ เพศผู้ เกิด วันที่ 2 สิงหาคม 2553 อายุ 3 ปี 3 เดือน ของครอบครัว คุณแม่ข้าวคลุกกะปิ และคุณพ่อบิ๊กฟลาวเวอร์ เป็นลำดับที่ 4 ในพี่น้องจำนวน 6 สุนัข รูปร่างลักษณะ ขนสั้นสีน้ำตาลอ่อน จมูกดำ หูตั้ง รอบคอขาว ถุงเท้าคู่หน้ายาว คู่หลังสั้น หางดาบปลายหางขาว รูปร่างผอมสูง

ลักษณะนิสัย: หวงเจ้าของ มีความเฉลียวฉลาด น่ารัก ปราดเปรียวสูง
ความสามารถพิเศษ: กระโดดเปิดป้ายแนะนำตัว แสดงความฉลาดน่ารัก คลาน ถอยหลัง การแสดงประกอบอุปกรณ์กับครูฝึก กระโดดลอดบ่วงสูง เดินซิกแซก ลอดอุโมงค์ผ้า แผงกั้น สะพานลวดสลิง กระโดดลอดบ่วงไฟ
 
 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Thailand Grand Pet Show