Login
ตารางกิจกรรมและการประกวดไก่
ไก่แจ้

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558

09.00 - 11.00 น.  รับสมัครไก่แจ้ประเภทวัยรุ่น / วัยเยาว์ 4 ประเภททั้งเพศผู้และเพศเมีย
15.00 ตัดสินการประกวด
15.30 ประกาศผลการประกวด

วันอาทิตย์ 20 ธันวาคม 2558

09.00-11.00 น. รับสมัครไก่แจ้สีไก่ไทยและไก่แจ้สีสากล 9 ประเภททั้งเพศผู้และเพศเมีย(ไก่ใหญ่)
  รับสมัครไก่แจ้ซาลามอ
15.00  ตัดสินการประกวด
15.30  ประกาศผลการประกวด


**18-20 ธันวาคม 2558**
เวลา 09.00 – 16.00 น.
โชว์ความหลากหลายของสายพันธุ์ไก่แจ้ สีไก่แจ้ไทยโบราณ และสีไก่แจ้ไทยสากล
นิทรรศการสายพันธุ์ไก่แจ้ และสาธิตการเลี้ยงไก่แจ้บนกรงตับ 2 ชั้น (กรงคอนโด)
การแสดงและสาธิตการเพาะพันธุ์ไก่แจ้ การฟักไข่ไก่แจ้ และการเลี้ยงดูไก่แจ้
วิทยากรให้ความรู้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจไก้แจ้  ไก่แจ้ซาลามอ
ประกวดระบายสีรูปภาพ และรูปปั้นไก่แจ้ ตอบคำถามชิงรางวัลเป็นลูกไก่แจ้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

สมาพันธ์สมาคมและชมรมไก่แจ้แห่งประเทศไทย
โทร. 081-868-3290 / 081-989-3999

ไก่พื้นเมือง
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนประกวดไก่พื้นเมือง 4 ประเภทชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 
ได้แก่ เหลืองหางขาว  ประดู่หางดำ  คละสี  และแม่พันธุ์    
09.30-12.00 น. ตัดสินการประกวดไก่พื้นเมือง 4 ประเภท


** 18-20 ธันวาคม 2558**
เวลา 08.30-17.00 น.
โชว์ที่สุดแห่งสัตว์เลี้ยง ไก่ชนที่ตัวใหญ่ที่สุด ไก่ชนโมยี ชาโม๊ะ
ชมนิทรรศการไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไทย และนานาชาติ
ชมวิดีทัศน์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาไก่พื้นเมือง
การจำหน่าย และจับสลากแจกลูกไก่พื้นเมือง

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย
โทร. 038-779-060 ,038-779-176 ,089-132-9493

 

sponsor

 

 

 

Copyright 2006 by Thailand Grand Pet Show